Kwekerij – zomer

Maart- Cultiveren

Eerst moet de grond worden voorbewerkt. Achtereenvolgens wordt geploegd, gezorgd voor een goede drainage en de grond geschikt gemaakt voor het planten van de bollen. Al deze bewerkingen gebeuren met behulp van speciale machines.

Maart - Planten

Na het prepareren van de grond worden de bollen geplant. Elke soort heeft zijn eigen plantperiode. Om de kans op ziektes zo klein mogelijk te houden, worden de percelen jaarlijks gewisseld. De plantmachine plant de bol op een bepaalde diepte, waarna de bol met grond wordt bedekt. Na het planten wordt het ‘bed’ waarin de bollen zijn geplant met een laag stro bedekt. Dit zogeheten strodekken is nodig om de bollen te beschermen tegen de winterkou.

Juli - Groeien

Als de bollen in het voorjaar in bloei staan, vindt de selectie plaats. Selecteurs lopen langs de bedden en halen de afwijkende bollen uit de grond. Dit selectiewerk wordt ‘ziekzoeken’ genoemd en vereist een speciale opleiding. De velden worden gecontroleerd op ziekten door de Bloembollenkeuringsdienst. Deze externe partij bepaalt of de bloembollen kwalitatief geschikt zijn voor de export. Met name voor de export naar Japan gelden strikte voorschriften.

September - Oogsten

Het oogsten begint ongeveer eind september. Een rooimachine zorgt ervoor dat de bloembollen onbeschadigd uit de grond worden gehaald. De rooimachine tilt de bol en de aarde gelijktijdig van de bodem. Vervolgens wordt via de kettingband de aarde gescheiden van de bol, waarna deze in een kist of kipper valt voor verdere verwerking. Mensen op de rooimachine zorgen ervoor dat nog achtergebleven onkruid, stenen en vuil worden verwijderd voordat de bollen in de kist of kipper terechtkomen. Op dit moment is de bol nog vies en nat en moet dus verder worden verwerkt om kwalitatief de bol te worden die de klant heeft besteld.

Oktober - Calla drogen

Om te voorkomen dat de bloembollen gaan schimmelen en ziektes zich kunnen ontwikkelen, is het belangrijk dat ze snel worden gedroogd. De kisten met gerooide bollen worden voor droogwanden gezet. Vervolgens wordt een mengsel van hete lucht en buitenlucht langs de bollen geblazen. Door een goede balans te vinden tussen hete lucht en verse buitenlucht, wordt de droogtijd van de bol aanzienlijk verkort. Na het drogen worden de bollen voor een periode van zes weken opgeslagen.

Oktober- Lelies spoelen

De lelies worden gespoeld. Een proces waarbij de bollen met water worden schoongemaakt. Na het spoelen worden de bollen voor een droogwand gezet, waarna ze direct gesorteerd worden. Via een klimaatcomputer wordt het klimaat in de opslagruimte 24 uur per dag, 7 dagen per week bewaakt. Het systeem registreert en controleert continu de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en verwarming. Bij onregelmatigheden waarschuwt de klimaatcomputer automatisch per telefoon de logistiek manager.

Oktober - Sorteren

De schone bollen worden op maat gesorteerd met behulp van een sorteermachine. In de bollensector zijn de maten gestandaardiseerd. Gedurende het sorteren wordt de kwaliteit van de bollen continu gecontroleerd. Een gedeelte van de gesorteerde bollen (kleinste maten) worden weer opgeplant door de kwekerij. Deze bollen vormen weer de basis voor de oogst van het volgende jaar. Meteen na het sorteren worden de bollen automatisch geteld met behulp van een telmachine. Deze telt 200.000 tot 300.000 bollen per dag. De bollen worden geteld en verpakt in verschillende soorten fust, afhankelijk van wat de afnemer heeft besteld. Na het tellen worden de verpakte bollen afgeleverd of tijdelijk opgeslagen in opslagruimtes (cellen) met klimaatcontrole.

Januari/februari - Leveren

Voor ze de kwekerij verlaten, worden de kisten gelabeld en de transportpapieren geprint. Deze handelingen worden bijgehouden met een computer met speciale software voor de bloembollenkwekerij. Voor nadere informatie: www.agrovision.com. Met deze software wordt onder andere ook de administratie van de productie, de registratie van mest en middelen en de plantinformatie bijgehouden.